Nagrody

Nagradzane klasyfikacje:

Dystanse: 28,25 km / 56,5 km / 112,99 km:

  • Klasyfikacja generalna mężczyzn
  • Klasyfikacja generalna kobiet
  • Klasyfikacje wiekowe kobiet i mężczyzn: 18-29; 30-39; 40-49; 50-59; 60-69; 70+

Zawodnicy zajmujący miejsca 1-3 w wymienionych nagradzanych kategoriach otrzymują statuetki oraz drobne nagrody rzeczowe.
Każdy finalista zawodów otrzymuje na mecie pamiątkowy medal.
Odbiór nagród moze nastąpić wyłącznie podczas kończącej zawody ceremonii wręczenia nagród.
Osoby nagrodzone w klasyfikacji generalnej nie są nagrodzone w ramach kategorii wiekowej – nagroda jest cedowana na kolejną osobę w danej kategorii wiekowej.